Rettemelding innlogging
Brukernavn:
Passord:
Ny tilgang?
NB! Rettemelding stenges for bruk torsdag 6. august kl. 19.00.

I forbindelse med at DLE i Hafslund Nett bytter tilsynssystem, må tilbakemelding på utbedrede rapporter vente til nytt system er på plass. Alle brukere av rettemelding.no vil motta ny påloggingsinformasjon når nytt system driftsettes i slutten av august.