Rettemelding innlogging
Brukernavn:
Passord:
Ny tilgang?
NB! Rettemelding stenges torsdag 6. august kl. 19.00. Dette på grunn av overgang til nytt saksbehandlingssystem.


NB! Rettemelding for Mørenett skal fra nå av ikke brukes til innsendelse av rettemeldinger. Dette på grunn av overgang til nytt saksbehandlingssystem. Mer informasjon om dette kommer på epost.

NB! Rettemelding for Lyse skal fra nå av ikke brukes for innsendelse av rettmeldinger. Dette på grunn av overgang til nytt saksbehandlingssystem. Mer informasjon om dette kommer på epost.

NB! Rettemelding for Jæren skal fra nå av ikke brukes for innsendelse av rettmeldinger. Dette på grunn av overgang til nytt saksbehandlingssystem. Mer informasjon om dette kommer på epost.

NB! Rettemelding for Hafslund må ikke brukes for innsendelse av rettmelding etter fredag 7. august kl. 17.00. Dette på grunn av overgang til nytt saksbehandlingssystem. Mer informasjon om dette kommer på epost.