Rettemelding innlogging
Brukernavn:
Passord:
Ny tilgang?
NB! Rettemelding for Mørenett må fra nå av ikke brukes til innsendelse av rettemeldinger. Dette på grunn av overgang til nytt saksbehandlingssystem. Mer informasjon om dette kommer på epost.

NB! Rettemelding for Lyse må ikke brukes for innsendelse av rettmelding etter fredag 12. juni kl. 17.00. Dette på grunn av overgang til nytt saksbehandlingssystem. Mer informasjon om dette kommer på epost.

NB! Rettemelding for Jæren må ikke brukes for innsendelse av rettmelding etter fredag 19. juni kl. 17.00. Dette på grunn av overgang til nytt saksbehandlingssystem. Mer informasjon om dette kommer på epost.

NB! Rettemelding for Lyse må ikke brukes for innsendelse av rettmelding etter fredag 7. august kl. 17.00. Dette på grunn av overgang til nytt saksbehandlingssystem. Mer informasjon om dette kommer på epost.